Kjøbenhavns Frokost Laug

af 17. november 2007

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Matrikel

 Vedtægter

 Traktørsteder

 Evalueringer

 Gæster

 Gæstebog

 
 
 
 
 
 
 
Københavns Frokost Laug hylder den danske frokosttradition.
 
Københavns Frokost Laug ser det som sin ufravigelige pligt,
at frokostere på de Københavnske traktørsteder.
Det er Københavns Frokost Laugs mål at kaste glans over de steder som visiteres.
 
Dette kan lyde festligt.
- og tag endelig ikke fejl.
Det er ramme alvor!